zaterdag 31 maart 2012

woensdag 14 maart 2012

Voor mongolen

Jij liefste/zult nooit weten/hoeveel ik van je houd/want liefde is/voor mongolen

vrijdag 2 maart 2012

'In de loop van mijn leven heb ik me ook weleens teruggetrokken, als er iets op te lossen viel. Niet met z'n allen, maar in mijn eentje. Door langdurig in de spiegel te staren en op mijn beurt bestaard te worden door mijn poes en er niet financieel bij te kijken, kwam ik ten slotte tot het gedogen van mezelf en van anderen. Na deze geslaagde 'tussenformatie' at ik veel koekjes.'
Remco Campert